Hälsovisionärerna - ett kunskapsföretag inom hälsa

Lev ditt liv utan begränsningar, välj att leva livet med massor av förutsättningar

Hälsovisionärernas mål är att genom utbildning väcka engagemang och ge verktyg för att praktiskt genomföra ett kontinuerligt hälsoarbete inom företaget.

Framgångsrika företag är de som tar sitt samhällsansvar och värnar om sin viktigaste resurs - medarbetarna.

Ett aktivt hälsoarbete ger ett synligt resultat!

 


Hälsovisionärerna - ett kunskapsföretag inom hälsa

Lev ditt liv utan begränsningar, välj att leva livet med massor av förutsättningar

Hälsovisionärernas mål är att genom utbildning väcka engagemang och ge verktyg för att praktiskt genomföra ett kontinuerligt hälsoarbete inom företaget.

Framgångsrika företag är de som tar sitt samhällsansvar och värnar om sin viktigaste resurs - medarbetarna.

Ett aktivt hälsoarbete ger ett synligt resultat!